'Song' is the secret!
D
O
W
N
L
O
A
D
S

'Song' is the secret!


Downloads

Hun Yuan Zhan Zhuang (HYZZ) - click here
          Written instructions and commands for the essential Tai Chi exercise
Videos

Hun Yuan Zhan Zhuang (HYZZ)
www.huangtaichitenom.com


Opening and Closing (Kai He Jiao)
www.huangtaichitenom.com


Five Loosening Exercises (Song Shen Wu Fa - SSWF)
www.huangtaichitenom.com


Tai Chi Solo Short Form - 37 postures (37 Shi Jian Yi Jia Zi)
First section performed by Grandmaster Huang Sheng Shyan in Kuching.


Fixed Step Push Hands Exercises (Ding Bu Tui Shou)
www.huangtaichitenom.com


Push Hands Demonstration by Mr. Foong Choon Sang of Huang Tai Chi Tenom
7th International Huang Tai Chi Tournament in Keningau, Sabah Malaysia June 2007
www.huangtaichitenom.com


Hun Yuan Zhan Zhuang, and Open & Close Legs. Shown by Mr. Foong Choon Sang
www.huangtaichitenom.com


Song Shen Wu Fa (SSWF - 5 loosening exercises). Shown by Mr. Foong Choon Sang
www.huangtaichitenom.com1st section of Short Form. Shown by Mr. Foong Choon Sang
www.huangtaichitenom.com

www.taichiplanet.com